Woonzorgcentrum Pniël homepage
Woonzorgcentrum Pniël

Ergo

De ergotherapeuten werken aan de zelfstandigheid van de bewoners door het aanbieden van de juiste hulpmiddelen tijdens de maaltijd, het wassen en kleden. Daarnaast bieden zij activiteiten aan die de geestelijke en fysieke gezondheid stimuleren. Voor de bewoners die zware fysieke zorgen nodig hebben, bieden zij ondersteuning tijdens deze zorgmomenten.

De relaxatiemomenten in de snoezelkamer vormen een extra troef naar bewoners met dementie.