Woonzorgcentrum Pniël homepage
De groene omgeving van woonzorgcentrum Pniël
De groene omgeving van woonzorgcentrum Pniël
De groene omgeving van woonzorgcentrum Pniël
De groene omgeving van woonzorgcentrum Pniël

De Here is mijn herder
mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.

Psalm 23, 1-3