Woonzorgcentrum Pniël homepage
Woonzorgcentrum Pniël
Woonzorgcentrum Pniël

Kortverblijf

Pniël heeft 5 kamers ter beschikking voor kortverblijf. De maximale duur van zo’n verblijf is 60 dagen aaneengesloten en 90 dagen op jaarbasis. De eerste 28 dagen voorziet de mutualiteit een tussenkomst van 15€ per dag.

Dagprijs; € 54,62/dag.

Je bent hartelijk welkom en we leren je graag kennen.


Thuis

we staarden een poosje naar de gevel
jou vielen andere dingen op dan mij

we waren nog niet binnen geweest
slenterden samen langs de ramen
eerst jij het dichtste bij, daarna dan ik
soms leek het door de spiegeling alsof
we naar elkaar keken in het glas
soms keken we naar elkaar in het glas
we besloten hier te willen wonen

de kussens lagen op de juiste plek
als thuiskomen in een huis dat we
nog niet kenden

verzen uit Thuis, Daan Zeijen 2015