Woonzorgcentrum Pniël homepage

Inspraak en overleg

Onze medewerkers bieden graag een luisterend oor aan bewoners die vragen of opmerkingen hebben. Daarom organiseren we ook momenten van overleg waar we met elkaar het wonen en de zorg bespreken.

Bewonersraad

Om de drie maanden komt de bewonersraad bijeen. Dit is een adviesorgaan van en voor de bewoners. De raad biedt de mogelijkheid om bedenkingen, suggesties en voorstellen te formuleren. Op de agenda staan de verschillende dienstverleningen aangaande wonen en leven, de evaluatie van activiteiten en de activiteitenkalender voor de komende maanden. Je vragen en opmerkingen worden opgenomen in een verslag dat wordt overgemaakt aan de directie. Diensthoofden kunnen uitgenodigd worden om antwoorden te formuleren. Het verslag vind je telkens terug in de vitrines.

Familie info avond

Ook de familie heeft inspraak.

Jullie zijn vaak de spreekbuis van de bewoners.

Om alle signalen goed op te vangen organiseren we om de drie maanden op uitnodiging een familie info avond waar vragen over het verblijf en de zorg besproken worden. Het verslag kan worden opgevraagd aan het onthaal.